Rink

Vid skolan finns en rink som vintertid är i flitig användning.

Rinken   Rinken
Rinken Rinken