Terjärv kanotled

Terjärv kanotled går genom Småbönders. Kanotleden startar vid Furus men man kan dock gärna starta vid Långforsen, längre uppåt längs ån. På det sättet kan man se hela Småbönders från vattenperspektiv. Kanotleden slutar vid Aspfors bro i Kolambyn. Hela rutten är ca 42km.