Snöskoterled

En snöskoterled går genom Småbönders (från Evijärv - Vetil ca. 30 km) som fortsätter i båda riktningarna mot syd- och mellersta österbotten. Leden sköts av Kartanon moottorikelkkailijat ry som har ca 60 medlemmar. Medlemsavgiften är 25€, (2007 - 08) och ger på samma gång körtillstånd på leden. Snöskoterleden byggdes på talko av föreningsmedlemmarna 2001. Utmed leden vid Dragån finns en "kota" som också är byggd på talkokrafter vintern 2004, "Jukanhovi". Under den snöfria tiden fungerar leden också utmärkt som en frilufts- och picknick rutt.