Naturstigen

Den vackra naturen i Småbönders kan beundras till fots genom att vandra längs Småbönders vandringsled. Den ursprungliga vandringsleden är Heimer Furus naturstig på ca 6 km. Den har nu piffats upp och nya leder har dragits genom skogen. Vandringsleden startar i Furu och går via bl.a. Törvesbäcken, Heimbacken, Larikbacken, Kronoby å, Bäribacken och Lampsjön. Ruttens längd kan varieras vid behov men den är sammanlagt 19,35 km lång. Nya fina skyltar visar vägen genom den lummiga skogen, stigen är även utmärkt med målfärg. Naturstigen startar och slutar som tidigare vid Furus, nära Johannas Smådjursmottagning. Då ni kommer till Småbönders svänger ni till vänster längs Furuvägen, på skylten där står Furu samt Johannas smådjursmottagning. Kör över ån och ta till vänster mittemot smådjursmottagningen, där kan ni parkera bilen. En anslagstavla är uppsatt med karta över hela vandringsleden. Kartor är även utplacerade på strategiska ställen längs vandringsleden och ett tjugotal informationsskyltar är uppsatta. Här finns flera leder att välja mellan och det är lätt att följa skyltarna.

Naturen här är unik. På östsidan av Kronoby-/Pårasån finns kalk- och kvävehaltiga lundar med vacker och riklig vegetation. Här kan man hitta rikligt med olika blommor, buskar, svampar, vildhallon och smultron. Här finns bl.a. Tibast och Trolldruva som inte finns någon annanstans i trakten.

På samma område hittas även stora porösa stenblock. Dessa innehåller små halter av uran och radongas och man har också gjort provborrningar på området.

Vid Storbacka finns fina och imponerande stenmurar som är ca 1,5 km långa. På vissa ställen är stenmurarna ca 2 m höga och 8-10 m breda. Stenmurarna är fina minnesmärken över flitiga bönder från gångna tider.

Ta en titt på kartan, skriv ut och kom och vandra! =)

Karta över naturstigen hittas här