Elljusspår

Vid Langbacka finns elljusbanan, som mäter 1,5 km. Man kan också välja en kortare rutt, som mäter ca 0,5 km. Elljusbanan byggdes med talkokrafter på 1970-talet. Under 2011 har belysningen förnyats och spåret piffats upp. 

Runt om i byn dras också övriga skidspår så det finns flera rutter att välja på. Under 2015 planeras att återuppta den gamla skidrutten Småbönders runt som första gången drogs 1981. 2017 och 2018 skidades Småbönders runt igen och fortsättning följer.