Heimer Furus minnesvandring

Naturstigvandring i Småbönders söndag 24.5.2015 med gemensam start kl.12.00 vid Furus. Kaffeservering från ca 13.30. 

Mete vid ån, ta eget metspö med. 

Tidpunkt: 
24.05.2015 - 12:00
Plats: 
Småbönders naturstig, Furu simstrand
Arrangör: 
Småbönders byaförening