Gamla händelser

27.05.2018 - 12:00 Heimer Furus minnesvandring 2018 Småbönders byagård Småbönders byaförening
04.03.2018 - 10:00 Småbönders runt 2018 Småbönders skola Småbönders byaförening
05.03.2017 - 09:00 Småbönders runt 2017 Småbönders skola Småbönders byaförening
22.05.2016 - 12:00 Heimer Furus minnesvandring 2016 Byagården Byaföreningen
26.03.2016 - 19:30 Påskbrasa Småbönders ungdomslokal Småbönders byaförening
17.03.2016 - 10:13 Eftisledare sökes Småbönders Småbönders byaförening
06.03.2016 - 09:00 Småbönders runt skiddag och soppdag Småbönders skola Småbönders byaförening
09.08.2015 - 19:00 Sommarfest 2015 Småbönders ungdomslokal Småbönders byaråd
13.07.2015 - 18:30 MC-99 träff juli 2015 Småbönders skola Småbönders byaförening
27.06.2015 - 10:00 Småbönders loppisrace 2015 Småbönders Småbönders byaförening
24.05.2015 - 12:00 Heimer Furus minnesvandring Småbönders naturstig, Furu simstrand Småbönders byaförening
01.03.2015 - 10:00 SKIDDAG Småbönders el-ljusspår och Svartsjö Grillkåta Småbönders skidsektion och byaförening
19.04.2014 - 19:30 PÅSKBRASA Småbönders ungdomslokal Småbönders byaförening
04.08.2013 - 19:00 Småbönders byafest Småbönders ungdomslokal Småbönders byaförening
26.05.2013 - 12:00 naturstigen Småbönders naturstig, Furu simstrand Småbönders byaförening
12.04.2013 - 19:30 INT HA VI SIITT VÄRR Småbönders ungdomslokal Småbönders ungdomsförening
08.02.2013 - 18:30 ISDISCO Småbönders skola Småbönders byaförening
08.12.2012 - 11:00 JULMARKNAD Småbönders skola Småbönders byaförening
28.08.2012 - 19:30 NU BYGGER VI! Småbönders skola Småbönders byaråd
05.08.2012 - 19:00 Småbönders byafest Småbönders ungdomslokal Småbönders byaförening